Nota d'avís

Laboratorios ERN, S.A. l'informa que alguns dels continguts del lloc web al que vol accedir estan dirigits exclusivament a professionals sanitaris facultats per a la prescripció o dispensació de medicaments, de manera que es requereix una formació especialitzada per la seva correcta interpretació.

VITULIA SUEROS FISIOLOGICOS

Sueros Vitulia

Suero Fisiológico Vitulia:

Cloruro Sódico.
Estéril y apirógeno.
Solución isotónica para perfusión.

Existen también otros sueros Vitulia de venta hospitalaria como son:

– Suero Glucosado Vitulia 5%.
– Suero Glucosado Vitulia 10%.
– Suero Glucosado Vitulia 20%.
– Suero Glucosalino Vitulia.
– Suero Ringer Lactato Vitulia.

  Suero Fisiológico Vitulia


  Flascó amb 100 ml de sèrum.

  C.N. 999789.2


  Flascó amb 250 ml de sèrum.

  C.N. 999790.8


  Flascó amb 500 ml de sèrum.

  C.N. 999791.5


  Flascó amb 1.000 ml de sèrum.

  C.N. 999792.2


  Finançats pel S.N.S.

  Suero Fisiológico Vitulia


  20 flascons de 50 ml.

  C.N. 645382.7


  20 flascons de 100 ml.

  C.N. 642918.1


  20 flascons de 250 ml.

  C.N. 621540.1


  10 flascons de 500 ml.

  C.N. 615088.7


  10 flascons de 1.000 ml.

  C.N. 609057.2

  Suero Glucosado Vitulia


  20 flascons de 100 ml de Suero Glucosado Vitulia 5%

  C.N. 645374.2


  10 flascons de 500 ml de Suero Glucosado Vitulia 5%

  C.N. 614834.1


  10 flascons de 1.000 ml de Suero Glucosado Vitulia 5%

  C.N.609065.7


  10 flascons de 500 ml de Suero Glucosado Vitulia 10%

  C.N. 615013.9


  10 flascons de 500 ml de Suero Glucosado Vitulia 20%

  C.N. 615062.7


  Suero Glucosalino Vitulia


  10 flascons de 500 ml.

  C.N. 615237.9


  Suero Ringer Lactato Vitulia


  10 flascons de 500 ml.

  C.N. 614925.6

           <h4><strong>COM UTILITZAR Suero Fisiológico Vitulia</strong></h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Segueixi exactament les instruccions d’administració de Suero Fisiológico Vitulia prescrites pel seu metge. Consulti al seu metge o farmacèutic si te dubtes.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosi diària normal és fins a 40 ml per kg de pes corporal.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La velocitat de perfusió recomanada és d’uns 5 ml per kg de pes corporal per horea, que corresponen a 1,7 gotes per kg de pes corporal per minut.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>El seu metge decidirà la dosi i freqüència amb la que s’administrarà la solució i dependrà de la seva edat, pes i situació clínica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>S’ha d’administrar una quantitat superior de solució i a una velocitat més elevada per aquells pacients que manifestin un dèficit de volum plasmàtic (xoc hipovolèmic).<br />
           </p>
           <h4><strong>COM UTILITZAR Suero Glucosado Vitulia</strong></h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           <strong>Suero Glucosado Vitulia 5 %</strong></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Segueixi exactament les instruccions d’administració de Suero Glucosado Vitulia 5% prescrites pel seu metge.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosi màxima diària és de 40 ml per kg de pes corporal.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La velocitat d’administració recomanada és d’uns 5 ml per kg de pes corporal per hora, que corresponen a 1,7 gotes per kg de pes corporal per minut.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Per nens, la velocitat de perfusió depèn de l’edat i el pes del nen, i generalment, no s’han d’excedir de 10-18 mg de glucosa per kg de pes corporal per minut.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>El seu metge decidirà la dosi i freqüència amb la que s’administrarà la solució, i dependrà de la seva edat, pes i situació clínica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Suero Glucosado Vitulia 10 %</strong></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Segueixi exactament les instruccions d’administració de Suero Glucosado Vitulia 10% prescrites pel seu metge.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosi màxima diària és de 20 ml per kg de pes corporal.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La velocitat d’administració màxima és d’uns 2,5 ml per kg de pes corporal per hora, que corresponen a 0,25 g per kg de pes corporal per hora.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Per nens, la velocitat de perfusió depèn de l’edat i el pes del nen, i generalment, no s’han d’excedir de 10-18 mg de glucosa per kg de pes corporal per minut.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>El seu metge decidirà la dosi i freqüència amb la que s’administrarà la solució, i dependrà de la seva edat, pes i situació clínica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Suero Glucosado Vitulia 20 %</strong></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Segueixi exactament les instruccions d’administració de Suero Glucosado Vitulia 20% prescrites pel seu metge.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosificació serà establerta segons criteri mèdic. En general es recomanen 250-1.500 ml per dia, a raó de 20-40 gotes per minut. No s’hauran d’excedir les 100 gotes per minut.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Per nens, la velocitat de perfusió depèn de l’edat i el pes del nen, i generalment, no s’han d’excedir de 10-18 mg de glucosa per kg de pes corporal per minut.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>El seu metge decidirà la dosi i freqüència amb la que s’administrarà la solució, i dependrà de la seva edat, pes i situació clínica.<br />
           </p>
           <h4><strong>POSOLOGIA ORIENTATIVA Suero Glucosalino VITULIA</strong></h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Injecció intravenosa gota a gota amb un ritme de 40-80 gotes per minut.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosi total per l’adult oscil·larà, segons criteri mèdic, entre 500 ml i 3.000 ml en 24 hores.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Pels nens la dosi serà proporcionalment menor.<br />
           </p>
           <h4><strong>COM UTILITZAR Suero Ringer Lactato Vitulia</strong></h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Suero Ringer Lactato Vitulia es presenta en forma de solució per la seva administració via intravenosa.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Ringer Lactato Vitulia s’utilitzarà a l’hospital pel personal sanitari corresponent.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>El seu metge li indicarà la durada del tractament amb Suero Ringer Lactato Vitulia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosi pot variar segons criteri mèdic.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La quantitat de solució necessària per a restaurar el volum de sang normal és de 3-4 vegades el volum de sang perdut.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Dosi diària recomanada</strong>:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Adults: entre 500 i 3.000 ml per dia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Nens:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Fins a 10 kg de pes: 100 ml per cada kg de pes i dia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Entre 10 i 20 kg de pes: 1000 ml + 50 ml addicionals per cada kg que sobrepassi dels 10 kg de pes, per dia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Més de 20 kg de pes: 1500 ml + 20 ml addicionals per cada kg que sobrepassi dels 20 kg de pes, per dia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La velocitat de perfusió haurà d’ésser ajustada a la necessitat clínica del pacient en funció de l’edat, pes, condició clínica, balanç de fluid, d’electròlits i de l’equilibri àcid-base.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Quan la solució s’utilitzi com a vehicle per administrar altres medicaments, la dosi i la velocitat de perfusió vindran definits per les característiques i el règim posològic del fàrmac prescrit.</p>

           <p style="text-align: center;"><strong>PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO</strong><br />
           <br />
           <br />
           Suero Fisiológico Vitulia 0,9 % solución para perfusión<br />
           <br />
           <br />
           Cloruro de sodio</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-   Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.<br />
           <br />
           <br />
           -   Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.<br />
           <br />
           <br />
           -   Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas ya que puede perjudicarles.<br />
           <br />
           <br />
           -   Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Contenido del prospecto:<br />
           <br />
           <br />
           1. Qué es Suero Fisiológico Vitulia y para qué se utiliza.<br />
           <br />
           <br />
           2. Antes de usar Suero Fisiológico Vitulia.<br />
           <br />
           <br />
           3. Cómo usar Suero Fisiológico Vitulia.<br />
           <br />
           <br />
           4. Posibles efectos adversos.<br />
           <br />
           <br />
           5. Conservación de Suero Fisiológico Vitulia.<br />
           <br />
           <br />
           6. Información adicional.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <h4>1. QUÉ ES Suero Fisiológico Vitulia Y PARA QUÉ SE UTILIZA</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Suero Fisiológico Vitulia pertenece al grupo de medicamentos de soluciones intravenosas.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Fisiológico Vitulia se utiliza para reemplazar el agua y las sales de sodio y cloruro que pueden llegar a ser bajos como consecuencia de diferentes alteraciones o trastornos. También se utiliza como solución de transporte de otros medicamentos compatibles.2. ANTES DE USAR Suero Fisiológico Vitulia</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No use Suero Fisiológico Vitulia<br />
           <br />
           <br />
           -   Si es alérgico (hipersensible) al principio activo de Suero Fisiológico Vitulia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si presenta:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-   exceso de agua en el cuerpo (hiperhidratación), de sodio (hipernatremia) o de cloruro (hipercloremia).<br />
           <br />
           <br />
           -   acidosis (pH inferior al rango normal).<br />
           <br />
           <br />
           -   estados edematosos en pacientes con alteraciones cardíacas, hepáticas o renales e hipertensión grave.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Asimismo, no debe ser administrada a pacientes con niveles bajos de potasio (hipocaliemia) sobre todo en enfermos cardiovasculares.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Tenga especial cuidado con Suero Fisiológico Vitulia</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si tiene trastornos en los que está indicada una restricción del consumo de sodio, como son la insuficiencia cardíaca, retención de líquidos generalizada (edema), acumulación de líquidos en el pulmón (edema pulmonar), hipertensión (tensión arterial alta), hipertensión durante el embarazo (eclampsia), insuficiencia de riñón grave.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Debe controlarse de forma regular las sales en suero, el balance de agua y el equilibrio ácido-base.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En terapias prolongadas y en pacientes con desequilibrio ácido-base, alteraciones cardíacas, hepáticas y/o renales, así como si está en tratamiento con corticoides u hormona adrenocorticotropa, deben realizarse controles frecuentes de los electrolitos en sangre.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En caso de que sufra un caso de deshidratación hipertónica (pérdida de agua con exceso de sales) debe evitarse una velocidad de perfusión alta ya que puede provocar un aumento en la osmolaridad plasmática (concentración de sales en el plasma) y, en concreto, la concentración plasmática de sodio (cantidad de sodio en la sangre).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En prematuros y lactantes la administración de cloruro de sodio sólo se debe dar después de determinar los niveles de sodio en suero.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Uso de otros medicamentos</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La administración de cloruro de sodio acelera la excreción renal del litio, dando lugar a una disminución de la acción terapéutica de éste.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Debe administrarse con precaución en pacientes tratados con corticoides u hormona adrenocorticotropa ya que pueden retener agua y sodio.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Antes de mezclar con otros medicamentos se deben comprobar las tablas de compatibilidad, tener en cuenta el pH y controlar los iones.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Embarazo y lactancia<br />
           <br />
           <br />
           Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Se puede usar Suero Fisiológico Vitulia cuando esté indicado en el embarazo y la lactancia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Hasta el momento no se dispone de datos epidemiológicos relevantes por lo que se recomienda que si se utiliza durante estos períodos se haga con precaución.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Conducción y uso de máquinas<br />
           <br />
           <br />
           Este apartado no procede debido a las características del medicamento.<br />
           </p>
           <h4>3. CÓMO USAR Suero Fisiológico Vitulia</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Siga exactamente las instrucciones de administración de Suero Fisiológico Vitulia indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosis diaria normal son hasta 40 ml por kg de peso corporal.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La velocidad de perfusión recomendada es de unos 5 ml por kg de peso corporal por hora, que corresponden a 1,7 gotas por kg de peso corporal por minuto.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Su médico decidirá la dosis y frecuencia con la que se le administrará la solución, y dependerá de su edad, peso y situación clínica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Debe administrarse una mayor cantidad de solución y a una velocidad más elevada en aquellos pacientes que manifiesten un déficit de volumen plasmático (Shock hipovolémico).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si usa más Suero Fisiológico Vitulia del que debiera</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Es poco probable que esto suceda ya que su doctor determinará sus dosis diarias. Sin embargo, si recibiera una sobredosis, podrá provocarle un exceso de concentración en sangre de sodio, cloruro y de electrolitos en general o tener un exceso de hidratación y manifestaciones relacionadas como acidosis metabólica (pH sanguíneo inferior al normal), sobrecarga del corazón y formación de edemas. En tal caso, debe interrumpirse la perfusión, administrar medicamentos diuréticos para eliminar el exceso de líquido, junto con un control de los electrolitos en sangre y el equilibrio ácido-base.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si no está ingresado en un hospital acuda al hospital más cercano o consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad utilizada.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.<br />
           </p>
           <h4>4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Al igual que todos los medicamentos, Suero Fisiológico Vitulia puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si se administran muchas cantidades de la solución, pueden incrementar los niveles en el plasma de sodio y cloruro.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si se administra continuamente en el mismo lugar de perfusión puede producirse dolor, fiebre, infección, y flebitis que se extiende desde el sitio de inyección, extravasación e hipervolemia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si se utiliza como vehículo para la administración de otros medicamentos, la naturaleza de los medicamentos añadidos determinará la probabilidad de otras reacciones adversas.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En caso de reacciones adversas debe interrumpirse la perfusión.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.<br />
           </p>
           <h4>5. CONSERVACIÓN DE Suero Fisiológico Vitulia</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No requiere condiciones especiales de conservación.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No utilice Suero Fisiológico Vitulia después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No utilice Suero Fisiológico Vitulia si la solución presenta turbidez o sedimentación (presencia de partículas en el fondo del envase) o si el envase presenta signos visibles de deterioro.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.<br />
           </p>
           <h4>6. INFORMACIÓN ADICIONAL</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Composición de Suero Fisiológico Vitulia</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>El principio activo es:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><a href="http://www.ern.es/wp-content/uploads/2013/01/comp-suero-fisiol-vitulia.png"><img title="comp suero fisiol vitulia" src="http://www.ern.es/wp-content/uploads/2013/01/comp-suero-fisiol-vitulia.png" alt="" width="389" height="238" /></a></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Los demás componentes son: agua para inyección.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Aspecto del producto y contenido del envase</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Fisiológico Vitulia es una solución para perfusión, transparente e incolora, que se presenta envasada en frascos de plástico (Ecoflac Plus®) de 50, 100, 250, 500 y 1000 ml (puede que no se comercialicen todos los tamaños).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Envase clínico:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>20 frascos de 50 ml<br />
           <br />
           <br />
           20 frascos de 100 ml<br />
           <br />
           <br />
           20 frascos de 250 ml<br />
           <br />
           <br />
           10 frascos de 500 ml<br />
           <br />
           <br />
           10 frascos de 1000 ml</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación</strong><br />
           <br />
           <br />
           LABORATORIOS ERN, S.A.  Pedro IV, 499 -  08020 Barcelona, España.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Este prospecto ha sido revisado en Junio 2011</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-------------------------------------------------------------------------------------------</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Esta información está destinada únicamente a médicos o profesionales del sector sanitario:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Envases para un solo uso. Desechar cualquier contenido remanente no utilizado tras finalizar la perfusión.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Sólo debe usarse la solución si el cierre del envase no está dañado y la solución es clara.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Usar el set de administración estéril para la administración.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO</strong><br />
           <br />
           <br />
           Suero Glucosado Vitulia Solución para perfusión<br />
           <br />
           <br />
           Glucosa</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-   Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.<br />
           <br />
           <br />
           -   Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.<br />
           <br />
           <br />
           -   Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas ya que puede perjudicarles.<br />
           <br />
           <br />
           -   Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Contenido del prospecto:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>1.  Qué es Suero Glucosado Vitulia  y para qué se utiliza.<br />
           <br />
           <br />
           2.  Antes de usar Suero Glucosado Vitulia.<br />
           <br />
           <br />
           3.  Cómo usar Suero Glucosado Vitulia.<br />
           <br />
           <br />
           4.  Posibles efectos adversos.<br />
           <br />
           <br />
           5.  Conservación de Suero Glucosado Vitulia.<br />
           <br />
           <br />
           6.  Información adicional<br />
           </p>
           <h4>1. QUÉ ES Suero Glucosado Vitulia  Y PARA QUÉ SE UTILIZA</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Suero Glucosado Vitulia es una solución para perfusión (que se administra por vía intravenosa mediante un gotero) con una baja concentración de glucosa que se utiliza:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-   para el tratamiento de la pérdida de agua (deshidratación hipertónica) por vómitos, diarrea<br />
           <br />
           <br />
           -   como aporte de energía en nutrición parenteral cuando la toma de alimentos por la boca está limitada<br />
           <br />
           <br />
           -   alteraciones del metabolismo de los carbohidratos (déficit de glucosa o hipoglucemia, coma por exceso de insulina, coma hepático, vómitos)<br />
           <br />
           <br />
           -   como vehículo y diluyente de otros medicamentos o de soluciones con electrolitos (sustancias con carga eléctrica como sodio, potasio y cloruros).<br />
           </p>
           <h4>2. ANTES DE USAR Suero Glucosado Vitulia</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           No use Suero Glucosado Vitulia</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>- si es alérgico (hipersensible) a los principios activos o a cualquiera de los demás componentes de Suero Glucosado Vitulia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si usted tiene</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-   edema por acumulación de líquido en tejidos<br />
           <br />
           <br />
           -   altas cantidades de glucosa en sangre (hiperglucemia)<br />
           <br />
           <br />
           -   falta de potasio (hipocaliemia)<br />
           <br />
           <br />
           -   hiperlactacidemia (acumulación de ácido láctico en sangre)<br />
           <br />
           <br />
           -   alteración importante de la tolerancia a la glucosa<br />
           <br />
           <br />
           -   exceso de agua (hiperhidratación)<br />
           <br />
           <br />
           -   deshidratación hipotónica (mayor pérdida de sales que de agua)<br />
           <br />
           <br />
           -   en las primeras 24 horas después de un traumatismo craneal.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Tenga especial cuidado con Suero Glucosado Vitulia</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Informe a su médico si usted padece:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-   diabetes mellitus, se puede usar si antes se inicia el tratamiento adecuado con insulina<br />
           <br />
           <br />
           -   insuficiencia del riñón (deficiente funcionamiento del riñón)<br />
           <br />
           <br />
           -   hipertensión intracraneal<br />
           <br />
           <br />
           -   ataques isquémicos agudos (disminución o ausencia de circulación de la sangre en arterias)<br />
           <br />
           <br />
           -   alteraciones del equilibrio ácido-base (trastornos de acidez en la sangre)<br />
           <br />
           <br />
           -   malnutrición con deficiencia de vitamina B1 (esencial para el metabolismo de la glucosa).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No deben administrarle Suero Glucosado Vitulia  con el mismo equipo de infusión (equipo que se usa para administrar medicamentos directamente en la sangre), ni a la vez, ni antes ni después de una transfusión de sangre porque pueden darse incompatibilidades.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Deben controlarle de forma regular el azúcar en sangre, los niveles de los electrolitos y el balance de agua.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Junto al Suero Glucosado Vitulia puede que le administren potasio para evitar la hipocaliemia (niveles bajos de potasio en sangre) que puede producirse durante la alimentación parenteral.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Administrada continuamente y en el mismo lugar de perfusión, puede producirse tromboflebitis (inflamación de las venas).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En pacientes de edad avanzada le prestarán especial atención, debido a que pueden tener afectado el funcionamiento del hígado y/o riñón.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No administrar por vía intramuscular.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Uso de otros medicamentos</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Es importante que informe a su médico si utiliza alguno de los siguientes medicamentos:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-   Insulina o antidiabéticos orales (biguanidas, sulfonilureas), usados para el tratamiento de la diabetes: estos medicamentos disminuyen el efecto de la glucosa.<br />
           <br />
           <br />
           -   Corticosteroides, usados para el tratamiento de inflamaciones, alergia: por el riesgo del aumento de glucosa en sangre o por la capacidad de estos medicamentos de retener sodio y agua.<br />
           <br />
           <br />
           -   Glucósidos digitálicos (digoxina), usado para la insuficiencia cardiaca (el corazón no bombea la suficiente sangre): Si la administración intravenosa de glucosa coincide con un tratamiento con glucósidos digitálicos (digoxina), existe el riesgo de desarrollar intoxicaciones por estos medicamentos.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En cualquier caso el médico deberá comprobar la compatibilidad de los medicamentos añadidos.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Embarazo y lactancia<br />
           <br />
           <br />
           Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En caso de embarazo, su médico decidirá la conveniencia de usar solución glucosada al 5%, dado que se debe usar con precaución en este caso. La administración de glucosa por vía endovenosa durante el embarazo puede elevar los niveles de glucosa e insulina así como los componentes ácidos en la sangre del feto.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No existen evidencias que hagan pensar que la Glucosa al 5% pueda provocar efectos adversos durante el período de lactancia en el neonato. No obstante, se recomienda utilizar con precaución durante este período.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Conducción y uso de máquinas</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No existe ningún indicio de que la solución Suero Glucosado Vitulia 5% pueda afectar la capacidad de conducir o utilizar máquinas.<br />
           </p>
           <h4>3. CÓMO USAR</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Suero Glucosado Vitulia 5%</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Siga exactamente las instrucciones de administración de Suero Glucosado Vitulia 5% indicadas por su médico.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosis máxima diaria es de 40 ml por kg de peso corporal.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La velocidad de administración recomendada es de unos 5 ml por kg de peso corporal por hora, que corresponden a 1,7 gotas por kg de peso corporal por minuto.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En niños, la velocidad de perfusión depende de la edad y peso del niño y, generalmente, no debe excederse de 10-18 mg de glucosa por kg de peso corporal por minuto.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Su médico decidirá la dosis y frecuencia con la que se le administrará la solución, y dependerá de su edad, peso y situación clínica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Glucosado Vitulia 10%</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Siga exactamente las instrucciones de administración de Suero Glucosado Vitulia 10% indicadas por su médico.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosis máxima diaria es de 20 ml por kg de peso.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La velocidad máxima de administración es de unos 2,5 ml por kg de peso corporal por hora, que corresponden a 0,25 g por kg de peso corporal por hora.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En niños, la velocidad de perfusión depende de la edad y peso del niño y, generalmente, no debe excederse de 10-18 mg de glucosa por kg de peso corporal por minuto.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Su médico decidirá la dosis y frecuencia con la que se le administrará la solución, y dependerá de su edad, peso y situación clínica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Glucosado Vitulia 20%</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Siga exactamente las instrucciones de administración de Suero Glucosado Vitulia 20% indicadas por su médico.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosificación se establecerá según criterio médico. En general se recomienda 250 – 1.500 ml por día, a razón de 20-40 gotas por minuto. No deberá exceder de 100 gotas por minuto.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En niños, la velocidad de perfusión depende de la edad y peso del niño y, generalmente, no debe excederse de 10-18 mg de glucosa por kg de peso corporal por minuto.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Su médico decidirá la dosis y frecuencia con la que se le administrará la solución, y dependerá de su edad, peso y situación clínica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si usa más Suero Glucosado Vitulia del que debiera</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Es poco probable que esto suceda ya que su doctor determinará sus dosis diarias. Sin embargo, si usted recibiera una sobredosis, esto podría provocarle:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-   un exceso de hidratación<br />
           <br />
           <br />
           -   un desequilibrio en los niveles de sales y sustancias ácidas y básicas del organismo<br />
           <br />
           <br />
           -   un aumento de la concentración de azúcar en sangre (hiperglucemia) y glucosa en orina (glucosuria).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si esto sucediera, debe interrumpirse inmediatamente la perfusión y administrarle dependiendo de la gravedad de la situación: electrolitos, medicamentos diuréticos o insulina.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.<br />
           </p>
           <h4>4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Al igual que todos los medicamentos, Suero Glucosado Vitulia puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Puede producirse hiperglucemia, glucosuria o alteraciones en el equilibrio de fluidos o electrolitos si se administra de forma demasiado rápida o si el volumen de fluido es excesivo, o en casos de insuficiencia metabólica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Puede producirse una reacción local en el lugar de la inyección.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si se utiliza como vehículo para la administración de otros medicamentos, la naturaleza de los medicamentos añadidos determinará la probabilidad de otras reacciones adversas.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Su médico valorará la conveniencia o no de suspender la medicación.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.<br />
           </p>
           <h4>5. CONSERVACIÓN DE Suero Glucosado Vitulia</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No requiere condiciones especiales de conservación.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No utilice Suero Glucosado Vitulia  después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No utilice Suero Glucosado Vitulia si observa que la solución presenta turbidez o sedimentación o si el envase presenta signos visibles de deterioro.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE    de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.<br />
           </p>
           <h4>6. INFORMACIÓN ADICIONAL</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Composición Suero Glucosado Vitulia 5%<br />
           <br />
           <br />
           El principio activo es: Glucosa. 100 ml de producto contienen 5 g de glucosa.<br />
           <br />
           <br />
           Osmolaridad teórica:              278 mOsm/l<br />
           <br />
           <br />
           Calorías:                                 200 cal/L<br />
           <br />
           <br />
           pH aproximado:                     4,5<br />
           <br />
           <br />
           Los demás componentes son: agua para preparaciones inyectables.<br />
           <br />
           <br />
           Composición Suero Glucosado Vitulia 10%<br />
           <br />
           <br />
           El principio activo es: Glucosa. 100 ml de producto contienen 10 g de glucosa.<br />
           <br />
           <br />
           Osmolaridad teórica:              555 mOsm/l<br />
           <br />
           <br />
           Calorías:                                 400 cal/L<br />
           <br />
           <br />
           pH:                                         4,5<br />
           <br />
           <br />
           Los demás componentes son: agua para preparaciones inyectables.<br />
           <br />
           <br />
           Composición Suero Glucosado Vitulia 20%<br />
           <br />
           <br />
           El principio activo es: Glucosa. 100 ml de producto contienen 20 g de glucosa.<br />
           <br />
           <br />
           Osmolaridad teórica:  1.110 mOsm/l<br />
           <br />
           <br />
           Calorías:                     800 cal/L<br />
           <br />
           <br />
           pH aproximado:         4-4,5<br />
           <br />
           <br />
           Los demás componentes son: agua para preparaciones inyectables.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Aspecto del producto y contenido del envase:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Glucosado Vitulia 5% es una solución para perfusión que se presenta acondicionada en frascos de plástico de 100, 500, 1000 ml.<br />
           <br />
           <br />
           Suero Glucosado Vitulia 10% es una solución para perfusión que se presenta acondicionada en frascos de plástico de 500 ml.<br />
           <br />
           <br />
           Suero Glucosado Vitulia 20% es una solución para perfusión que se presenta acondicionada en frascos de plástico de 500 ml.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Titular de la autorización de comercialización</strong><br />
           <br />
           <br />
           Laboratorios ERN, S.A.  Pedro IV, 499 -  08020 Barcelona. España.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Responsable de la fabricación</strong><br />
           <br />
           <br />
           Laboratorios ERN, S.A.  Perú, 228 - 08020 Barcelona. España.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Este prospecto ha sido aprobado en Marzo de 2011.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-------------------------------------------------------------------------------------------</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Esta información está destinada únicamente a médicos o profesionales del sector sanitario:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Envases para un solo uso. Desechar cualquier contenido remanente no utilizado tras finalizar la perfusión.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Sólo debe usarse la solución si el cierre del envase no está dañado y la solución es clara.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Usar el set de administración estéril para la administración.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <a title="Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)" href="http://www.aemps.gob.es/" target="_blank" rel="noopener">http://www.aemps.gob.es/</a></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>PROSPECTO</strong><br />
           <br />
           <br />
           SUERO GLUCOSALINO VITULIA (ISOTÓNICO)<br />
           </p>
           <h4><br />
           <br />
           <br />
           COMPOSICIÓN</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Glucosa anhidra ……………. 3,6 g<br />
           <br />
           <br />
           Cloruro sódico……………… 0,3 g<br />
           <br />
           <br />
           Agua para inyección c.s.p…. 100 ml<br />
           <br />
           <br />
           Concentración electrolítica: Na+ : 51 mEq/l; Cl -:51 mEq/l<br />
           <br />
           <br />
           Osmolaridad: 303 mOsm/l<br />
           <br />
           <br />
           Calorías: 144 cal/l<br />
           <br />
           <br />
           pH aproximado: 5,0<br />
           </p>
           <h4>INDICACIONES</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Estados de deshidratación acompañados por pérdidas salinas.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Estados de acidosis: coma urémico, coma diabético (con administración de insulina)</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Estados de alcalosis débil.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Síndrome de abdomen agudo: peritonitis, cólico hepático, invaginación intestinal, trombosis mesentérica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Vómitos acetonémicos.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Como vehículo para administrar otros medicamentos junto con un ligero aporte energético.<br />
           </p>
           <h4>POSOLOGÍA ORIENTATIVA</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Inyección intravenosa gota a gota a un ritmo de 40-80 gotas por minuto.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosis total en el adulto oscilará, según criterio médico, entre 500 ml y 3.000 ml en 24 horas. En el niño las dosis serán proporcionalmente menores.<br />
           </p>
           <h4>NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Se administrará por vía intravenosa utilizando un equipo de inyección estéril y apirógeno.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>DESÉCHESE CUALQUIER SUERO QUE PRESENTE ASPECTO TURBIO, SEÑAL INEQUÍVOCA DE QUE SE HAN PRODUCIDO ROTURAS, CON LA CONSIGUIENTE PÉRDIDA DE SU ESTERILIDAD.</strong><br />
           </p>
           <h4>CONTRAINDICACIONES</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Cardiopatías descompensadas, nefrosis, nefritis  aguda, cirrosis, hipertensión arterial, edemas, deshidratación hipotónica, enfermedad de Addison, así como en pacientes tratados prolongadamente con corticosteroides y ACTH.<br />
           </p>
           <h4>PRECAUCIONES</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Deberá vigilarse el estado de hidratación , circulatorio y la osmoralidad plasmática, para evitar una hemodilución hipotónica.<br />
           </p>
           <h4>INCOMPATIBILIDADES</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           No se conocen.<br />
           </p>
           <h4>INTERACCIONES</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           No debe incorporarse eritromicina, edetato cálcico dibásico ni difosfato de histamina al SUERO GLUCOSALINO VITULIA.<br />
           </p>
           <h4>EFECTOS SECUNDARIOS</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           No se conocen efectos secundarios tras una correcta administración de SUERO GLUCOSALINO VITULIA.<br />
           </p>
           <h4>INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Su administración excesiva puede dar lugar a sobrecarga cardíaca y formación de edemas, en cuyo caso se interrumpirá la administración y se aplicará tratamiento sintomático.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de información toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.<br />
           </p>
           <h4>PRESENTACIÓN</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Envase con 500 ml de solución.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>CON RECETA MÉDICA</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>LABORATORIOS ERN, S.A.  CALLE PEDRO IV, 499 –08020 BARCELONA</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO</strong><br />
           <br />
           <br />
           SUERO RINGER LACTATO VITULIA solución para perfusión<br />
           <br />
           <br />
           Lactato de sodio, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio, Cloruro de calcio dihidratado<br />
           <br />
           <br />
           Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.<br />
           <br />
           <br />
           -     Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.<br />
           <br />
           <br />
           -     Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.<br />
           <br />
           <br />
           -     Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Contenido del prospecto:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>1.  Qué es Suero Ringer Lactato Vitulia y para qué se utiliza<br />
           <br />
           <br />
           2.  Antes de usar Suero Ringer Lactato Vitulia<br />
           <br />
           <br />
           3.  Cómo usar Suero Ringer Lactato Vitulia<br />
           <br />
           <br />
           4.  Posibles efectos adversos<br />
           <br />
           <br />
           5.  Conservación de Suero Ringer Lactato Vitulia<br />
           <br />
           <br />
           6.  Información adicional<br />
           </p>
           <h4>1.  QUÉ ES SUERO RINGER LACTATO VITULIA Y PARA QUÉ SE UTILIZA</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Suero Ringer Lactato Vitulia es una solución para perfusión que pertenece al grupo terapéutico denominado Soluciones intravenosas que afectan el balance electrolítico- Electrolitos.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Ringer Lactato Vitulia se presenta en frascos de vidrio de 500 mililitros (ml) y 1.000 ml.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Ringer Lactato Vitulia está indicado en las siguientes situaciones:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     Reposición hidroelectrolítica del fluido extracelular, como en estados de deshidratación con pérdida de electrolitos o intervenciones quirúrgicas.<br />
           <br />
           <br />
           -     Reposición del volumen plasmático a corto plazo en estados de shock hipovolémico (hemorragias, quemaduras y otros problemas que provoquen pérdidas del volumen circulatorio) o hipotensión (descenso de la presión arterial).<br />
           <br />
           <br />
           -     Estados de acidosis metabólica leve o moderada (excepto acidosis láctica).<br />
           <br />
           <br />
           -     Como vehículo para la administración de medicamentos compatibles.<br />
           </p>
           <h4>2. ANTES DE USAR SUERO RINGER LACTATO VITULIA</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Se recomienda controlar el balance hidroelectrolítico.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>No use Suero Ringer Lactato Vitulia</strong></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     si es alérgico (hipersensible) al lactato de sodio, al cloruro de sodio, al cloruro de potasio, al cloruro de calcio dihidratado o a cualquiera de los demás componentes de Suero Ringer Lactato Vitulia<br />
           <br />
           <br />
           -     hiperhidratación extracelular o hipervolemia (exceso de fluidos en el cuerpo)<br />
           <br />
           <br />
           -     insuficiencia renal grave con oliguria o anuria (fallo del riñón con disminución o ausencia de orina)<br />
           <br />
           <br />
           -     fallo cardiaco no compensado<br />
           <br />
           <br />
           -     si su sangre contiene un nivel alto de potasio, sodio, calcio o cloruros<br />
           <br />
           <br />
           -     alcalosis metabólica<br />
           <br />
           <br />
           -     acidosis metabólica grave<br />
           <br />
           <br />
           -     acidosis láctica<br />
           <br />
           <br />
           -     insuficiencia hepatocelular grave (fallo del funcionamiento del hígado) o metabolismo de lactatos deteriorado<br />
           <br />
           <br />
           -     edema general (acumulación excesiva de líquidos) o cirrosis ascítica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En cualquiera de las situaciones anteriores, no utilice el medicamento.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Tenga especial cuidado con Suero Ringer Lactato Vitulia</strong></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     Si el riñón, el corazón y/o los pulmones no le funcionan correctamente. En estos casos, la administración de grandes volúmenes de esta solución debe realizarse bajo estricto control clínico.<br />
           <br />
           <br />
           -     Es recomendable que, durante la administración de esta solución, se le realicen regularmente controles de su estado clínico y análisis tanto de sangre como de orina (electrolitos en sangre y orina, equilibrio ácido-base, hematocrito). Se le deberán realizar controles del potasio en sangre si tiene riesgo de padecer hiperpotasemia (niveles altos de potasio en sangre).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si presenta alguna de las siguientes enfermedades, este medicamento se le administrará con especial precaución y es probable que se le realicen pruebas adicionales para determinar si puede recibir el medicamento:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     Debido a la presencia de sodio: Si tiene la tensión arterial alta (hipertensión), fallo cardíaco, edema en los pulmones o en tobillos, pies y piernas, preeclampsia (enfermedad que puede producirse durante el embarazo o el post-parto que cursa con un aumento de la presión arterial), aldosteronismo (enfermedad asociada a un aumento en la secreción de una hormona llamada aldosterona) o tiene la función renal deteriorada u otras condiciones asociadas con la retención de sodio.<br />
           <br />
           <br />
           -     Debido a la presencia de potasio: Si padece enfermedades cardíacas u otros problemas que puedan provocar un aumento del potasio en sangre, como la insuficiencia renal o adrenocortical, la deshidratación aguda o la destrucción masiva de tejidos, como ocurre en grandes quemados.<br />
           <br />
           <br />
           -     Debido a la presencia de calcio: Si tiene la función renal deteriorada o si tiene o ha tenido piedras en el riñón producidas por una acumulación de calcio o enfermedades asociadas con concentraciones elevadas de vitamina D como la sarcoidosis.<br />
           <br />
           <br />
           -     Debido a la presencia de iones lactato: Si la solución Ringer Lactato se administra en grandes cantidades se puede producir una alcalosis metabólica.<br />
           <br />
           <br />
           -     Si presenta insuficiencia grave de potasio. Aunque la solución Ringer Lactato tiene una concentración de potasio similar a la del plasma, ésta es insuficiente para producir un efecto beneficioso en estas situaciones.<br />
           <br />
           <br />
           -     Si el hígado no le funciona correctamente, la solución Ringer Lactato puede no producir su efecto, ya que el metabolismo del lactato puede estar deteriorado.<br />
           <br />
           <br />
           -     Se le deberá administrar la solución Ringer Lactato con precaución si tiene riesgo de padecer edema cerebral o hipertensión intracraneal.<br />
           <br />
           <br />
           -     Si está siendo tratado con corticoides, hormona adrenocorticotrófica o medicamentos digitálicos, la administración de la solución Ringer Lactato se le deberá realizar con precaución (ver sección Uso de otros medicamentos).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Deberá prestarse especial atención en pacientes de edad avanzada, debido a que pueden tener afectadas la función renal, hepática y/o cardiaca.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Debe evitarse la administración continuada en el mismo lugar de inyección debido al riesgo de sufrir tromboflebitis.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Uso de otros medicamentos</strong></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Ciertos medicamentos pueden interaccionar con Suero Ringer Lactato Vitulia. En este caso puede resultar necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento de alguno de los medicamentos.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En general, se debe evitar la administración conjunta de la solución Ringer Lactato con cualquier medicamento que presente o pueda presentar toxicidad a nivel renal, ya que puede ocasionar retención de líquidos y de electrolitos.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Es importante que informe a su médico si utiliza alguno de los siguientes medicamentos, debido a que éstos pueden interaccionar con alguno de los electrolitos presentes en la solución Ringer Lactato:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     Corticoides/esteroides u hormona adrenocorticotrófica.<br />
           <br />
           <br />
           -     Carbonato de litio.<br />
           <br />
           <br />
           -     Diuréticos ahorradores de potasio (amilorida, espironolactona, triamtereno) solos o en asociación.<br />
           <br />
           <br />
           -     Inhibidores del enzima convertidor de angiotensina (IECA) (captopril, enalapril) o antagonistas de los receptores de angiotensina II (candesartán, telmisartán, eprosartrán, irbesartán, losartán, valsartán).<br />
           <br />
           <br />
           -     Tacrolimus y ciclosporina (medicamentos con toxicidad a nivel renal).<br />
           <br />
           <br />
           -     Glucósidos digitálicos cardiotónicos (digoxina, metildigoxina).<br />
           <br />
           <br />
           -     Diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida, altizida, mebutizida, bendroflumetiazida) o vitamina D.<br />
           <br />
           <br />
           -     Medicamentos de carácter ácido como los salicilatos y/o barbituratos.<br />
           <br />
           <br />
           -     Medicamentos alcalinos como los simpaticomiméticos (efedrina, pseudoefedrina) y/o estimulantes (anfetamina, dexanfetamina).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Embarazo y Lactancia</strong></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si la administración de la solución Ringer Lactato se realiza de forma correcta y controlada, no deben esperarse efectos adversos durante el embarazo ni durante el período de lactancia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Durante el embarazo y la lactancia, debe valorarse la utilización de la solución Ringer Lactato como vehículo para administrar otros medicamentos en función de la naturaleza de éstos.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Conducción y uso de máquinas</strong></p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No existe ningún indicio de que Suero Ringer Lactato Vitulia pueda afectar la capacidad de conducir o utilizar máquinas.<br />
           </p>
           <h4>3. CÓMO USAR SUERO RINGER LACTATO VITULIA</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Suero Ringer Lactato Vitulia se presenta en forma de solución para su administración por vía intravenosa.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Ringer Lactato Vitulia se usará en un hospital por el personal sanitario correspondiente.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Suero Ringer Lactato Vitulia.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La dosis puede variarse según criterio médico.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La cantidad de solución necesaria para restaurar el volumen de sangre normal es de 3-4 veces el volumen de sangre perdido.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Dosis diaria recomendada:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>- Adultos: entre 500 y 3000 ml por día.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>- Niños:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     hasta 10 kg de peso: 100 ml por cada kg de peso y día. entre 10 y 20 kg de peso: 1000 ml + 50 ml adicionales por cada kg que sobrepase los 10 kg de peso, por día.<br />
           <br />
           <br />
           -     más de 20 kg de peso: 1500 ml + 20 ml adicionales por cada kg que sobrepase los 20 kg de peso, por día.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La velocidad de perfusión deberá ser ajustada a la necesidad clínica del paciente en función de su edad, peso, condición clínica, del balance de fluido, de electrolitos y del equilibrio ácido-base.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Cuando la solución se utilice como vehículo para administrar otros medicamentos, la dosis y la velocidad de perfusión vendrán definidos por la naturaleza y el régimen posológico del medicamento prescrito.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si le administran más Suero Ringer Lactato Vitulia del que debieran</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En caso de sobredosis o administración demasiado rápida, podrían aparecer los siguientes síntomas:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     hiperhidratación (edema, hipervolemia), desórdenes en el balance electrolítico y/o inducción de una alcalosis metabólica, especialmente en pacientes con función renal deteriorada. En estos casos, se disminuirá o suspenderá la administración y se recurrirá al tratamiento sintomático. Si la función renal está comprometida, puede ser necesaria la diálisis.<br />
           <br />
           <br />
           -     sobrecarga de agua y sodio con riesgo de edema, particularmente cuando hay una excreción renal de sodio defectuosa.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La administración excesiva de sales de potasio puede conducir al desarrollo de hiperpotasemia, (aumento de potasio en la sangre) especialmente en pacientes con la función renal deteriorada. Los síntomas incluyen sensación de hormigueo, adormecimiento y/o ardor de manos y pies, debilidad muscular, parálisis, arritmias cardíacas, bloqueo cardíaco, parada cardiaca y confusión mental.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La administración excesiva de sales de calcio puede conducir a hipercalcemia (aumento de calcio en la sangre). Los síntomas de hipercalcemia pueden incluir anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, debilidad muscular, alteración mental, polidipsia (sed excesiva), poliuria (volumen excesivo de orina), piedras en el riñón y, en casos graves, arritmias cardíacas y coma, así como gusto a calcio, ardor y vasodilatación periférica. La hipercalcemia asintomática leve se resolverá habitualmente interrumpiendo la administración de calcio y con otros medicamentos contribuidores como vitamina D. Si la hipercalcemia es grave, se requiere tratamiento urgente (como ciclos de diuréticos, hemodiálisis, calcitonina, bisfosfonatos, edetato trisódico).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La administración excesiva de lactato sódico puede conducir a hipopotasemia (disminución de potasio en la sangre) y alcalosis metabólica (alcalinidad de la sangre). Los síntomas pueden incluir cambio de carácter, cansancio, insuficiencia respiratoria, debilidad muscular y latidos irregulares del corazón. Se puede desarrollar, especialmente en pacientes hipocalcémicos, aumento del tono muscular, espasmos musculares y tetania (hiperexcitabilidad neuromuscular). El tratamiento de la alcalosis metabólica asociada con sobredosis de bicarbonato consiste principalmente en la corrección apropiada del equilibrio de fluido y electrolitos.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Cuando la sobredosis se relaciona con la medicación añadida a la solución perfundida, los signos y síntomas de sobreperfusión pueden relacionarse con la naturaleza de la medicación añadida utilizada. En caso de sobredosificación accidental, se debe interrumpir el tratamiento y observar al paciente por si aparecen los síntomas y signos relacionados con el medicamento administrado. Si es necesario, tomar las medidas sintomáticas y de soporte que sean adecuadas.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 915 620 420.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.<br />
           </p>
           <h4>4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Al igual que todos los medicamentos, Suero Ringer Lactato Vitulia puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Los efectos adversos más comúnmente descritos son la hiperhidratación (edemas) y las alteraciones electrolíticas (principalmente después de la administración de un volumen importante de solución Ringer Lactato), así como las reacciones alérgicas.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Los posibles efectos adversos son:</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     Alteraciones electrolíticas.<br />
           <br />
           <br />
           -     Trombosis venosa (coágulos), flebitis (inflamación de la vena) (asociados a la administración intravenosa).<br />
           <br />
           <br />
           -     Congestión nasal, tos, estornudos, dificultad respiratoria durante la administración de la solución, dolor en el pecho con alteración del ritmo cardíaco.<br />
           <br />
           <br />
           -     Reacciones alérgicas como urticaria, erupciones en la piel, enrojecimiento de la piel, picor, hinchazón, acumulación de líquido en los tejidos.<br />
           <br />
           <br />
           -     Hiperhidratación (edemas).<br />
           <br />
           <br />
           -     Fiebre, infección en el sitio de la inyección, reacción local o dolor local (asociados a la administración intravenosa).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Cuando se utilice la solución Ringer Lactato como vehículo para administrar otros medicamentos, los efectos adversos pueden estar asociados a los medicamentos añadidos a la solución.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>En caso de aparición de efectos adversos, deberá interrumpirse la perfusión.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.<br />
           </p>
           <h4>5. CONSERVACIÓN DE SUERO RINGER LACTATO VITULIA</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No utilice Suero Ringer Lactato Vitulia después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No requiere condiciones especiales de conservación. Una vez abierto el envase, la solución deberá utilizarse inmediatamente.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No utilice Suero Ringer Lactato Vitulia si observa que la solución no es transparente y contiene precipitados o grumos.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger al medio ambiente.<br />
           </p>
           <h4>6. INFORMACIÓN ADICIONAL</h4>
           <p><br />
           <br />
           <br />
           Composición de Suero Ringer Lactato Vitulia</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>-     Los principios activos son: lactato de sodio, cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio dihidratado. Por cada 100 ml: 600 mg de cloruro sódico, 312 mg de lactato sódico, 40 mg de cloruro potásico, 27 mg de cloruro cálcico dihidrato.<br />
           <br />
           <br />
           -     Los demás componentes son: agua para inyectables.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Composición electrolítica: Cloruro 111,7 mEq/l, Lactato 27,8 mEq/l, Sodio 130,5 mEq/l, Potasio 5,4 mEq/l y Calcio 3,7 mEq/l.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Osmolaridad: 277 mOsm/l.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>pH aproximado: 6,0.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Aspecto del producto y contenido del envase</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Ringer Lactato Vitulia se presenta en forma de solución para perfusión intravenosa.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Ringer Lactato Vitulia es una solución transparente e incolora, sin partículas visibles, estéril y apirógena. Se presenta en frascos de polietileno de baja densidad y cápsula de polietileno con membrana de elastómero de 500 ml y 1.000 ml.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p><strong>Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación</strong><br />
           <br />
           <br />
           Laboratorios ERN, S.A.  C/ Pedro IV, 499. -  08020 Barcelona. España.<br />
           <br />
           <br />
           Laboratorios ERN, S.A.  C/ Perú, 228 -  08020 Barcelona. España.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Este prospecto ha sido revisado en mayo de 2010</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Esta información está destinada únicamente a médicos o profesionales del sector sanitario</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Suero Ringer Lactato Vitulia se administrará por perfusión.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>El contenido de cada frasco de Suero Ringer Lactato Vitulia es para una sola perfusión. Una vez abierto el envase, la solución debe administrarse inmediatamente y debe desecharse la fracción no utilizada.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>La solución debe ser transparente y no contener precipitados. No administrar en caso contrario.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Para administrar la solución y en caso de adición de medicamentos, deberá guardarse la máxima asepsia. Desde un punto de vista microbiológico, cuando la solución se utilice como vehículo de otros medicamentos, se debe utilizar inmediatamente a menos que la dilución se haya realizado en condiciones asépticas controladas y validadas. Si no se utiliza inmediatamente, las condiciones y períodos de conservación durante el uso son responsabilidad del usuario.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Se recomienda consultar tablas de compatibilidades antes de adicionar medicamentos a la solución Ringer Lactato o de administrar simultáneamente con otros medicamentos. Se recomienda consultar el prospecto de los medicamentos adicionados, así como verificar si éstos son solubles y estables en solución acuosa al pH de la solución Ringer Lactato (pH 5,0-7,0).</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Cuando se añada medicación compatible a Suero Ringer Lactato Vitulia, la solución debe administrarse de inmediato.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>No se debe utilizar la solución Ringer Lactato como vehículo para medicamentos que contengan iones capaces de provocar la formación de sales insolubles de calcio.</p>
           <p>&nbsp;</p>
           <p>Se recomienda no mezclar o administrar simultáneamente en el mismo equipo de perfusión solución Ringer Lactato con sangre total o con componentes sanguíneos conservados con un anticoagulante que contenga citrato (como CPD), debido a que los iones calcio presentes en esta solución pueden exceder la capacidad quelante del citrato, pudiéndose producir la formación de coágulos. Estos coágulos podrían perfundir directamente a la circulación y provocar una embolia.</p>

           Solución Fisiológica Vitulia

           _Sol fisiologica Vitulia Monodosis

           Solució nasal i oftàlmica estèril en envàs monodosi de 5 ml. Solució fisiològica...

           Solución para Irrigación Vitulia

           _Vitulia fm

           Estèril i apirògena. Solució per a la irrigació i neteja de ferides i cremades. Una...