Nota d'avís

Laboratorios ERN, S.A. l'informa que alguns dels continguts del lloc web al que vol accedir estan dirigits exclusivament a professionals sanitaris facultats per a la prescripció o dispensació de medicaments, de manera que es requereix una formació especialitzada per la seva correcta interpretació.

PENILEVEL SOBRES

Penilevel sobres

Penilevel sobres 250 mg

Envasos amb 20 i 40 sobres.

Fenoximetilpenicilina potàssica. Antibiòtic oral.


  Envàs amb 12 sobres.

  Finançat pel S.N.S.

  C.N. 654229.3  Envàs amb 20 sobres.

  Finançat pel S.N.S.

  C.N. 695753.0  Envàs amb 30 sobres.

  Finançat pel S.N.S.

  C.N. 663232.1  Envàs amb 40 sobres.

  Finançat pel S.N.S.

  C.N. 695754.7

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;La posologia ha d&amp;amp;amp;rsquo;establir-se d&amp;amp;amp;rsquo;acord amb la sensibilitat del germen causant i la gravetat de la infecci&amp;amp;amp;oacute;, i ha d&amp;amp;amp;rsquo;&amp;amp;amp;eacute;sser ajustada d&amp;amp;amp;rsquo;acord amb la resposta cl&amp;amp;amp;iacute;nica del pacient.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Nens:&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;En general, 50 mg/kg de pes (75.000 U.I./kg) al dia repartits en 2 o 3 preses.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Pel tractament d&amp;amp;amp;rsquo;infeccions estreptoc&amp;amp;amp;ograve;cciques es recomana:&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;D&amp;amp;amp;rsquo;1 a 5 anys: 1 sobre (250 mg) cada 8 hores o 2 sobres (500 mg) cada 12 hores, durant 10 dies.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;De 6 a 12 anys: 2 sobres (500 mg) cada 8 hores, durant 10 dies.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Per a la profilaxi de febre reum&amp;amp;amp;agrave;tica o endocarditis bacteriana: 1 sobre (250 mg) cada 12 hores.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Nens majors de 12 anys: la dosi habitual d&amp;amp;amp;rsquo;adults.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Adults:&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Per infeccions estreptoc&amp;amp;amp;ograve;cciques i estafiloc&amp;amp;amp;ograve;cciques: 2 sobres (500 mg) cada 6-8 hores durant 10 dies. Gingivitis necr&amp;amp;amp;ograve;tica: 2 sobres (500 mg) cada 6-8 hores.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Per a la profilaxi de febre reum&amp;amp;amp;agrave;tica o endocarditis bacteriana: 1-2 sobres (250-500 mg) cada 12 hores.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Per a qualsevol infecci&amp;amp;amp;oacute; provocada per estreptococ hemol&amp;amp;amp;iacute;tic, s&amp;amp;amp;rsquo;ha de prolongar el tractament durant 10 dies com a m&amp;amp;amp;iacute;nim, per evitar l&amp;amp;amp;rsquo;aparici&amp;amp;amp;oacute; de febre reum&amp;amp;amp;agrave;tica aguda i glomerulonefritis.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;NORMES PER A LA SEVA CORRECTA ADMINISTRACI&amp;amp;amp;Oacute;:&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Abocar el contingut del sobre en 20 ml d&amp;amp;amp;rsquo;aigua. Agitar fins dissoldre&amp;amp;amp;rsquo;l completament.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Penilevel pot &amp;amp;amp;eacute;sser administrat amb els &amp;amp;amp;agrave;pats. No obstant, els nivells plasm&amp;amp;amp;agrave;tics s&amp;amp;amp;oacute;n lleugerament m&amp;amp;amp;eacute;s elevats quan s&amp;amp;amp;rsquo;administra en dej&amp;amp;amp;uacute;.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

<p>&lt;p&gt;&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;p style=&amp;amp;amp;quot;text-align: center;&amp;amp;amp;quot;&amp;amp;amp;gt;PENILEVEL 250 mg&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
Sobres&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Fenoximetilpenicilina pot&amp;amp;amp;aacute;sica&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Sobres para preparaci&amp;amp;amp;oacute;n de soluci&amp;amp;amp;oacute;n extempor&amp;amp;amp;aacute;nea&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;COMPOSICI&amp;amp;amp;Oacute;N&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;Por sobre&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
Fenoximetilpenicilina (pot&amp;amp;amp;aacute;sica) &amp;amp;amp;hellip;&amp;amp;amp;hellip;&amp;amp;amp;hellip;&amp;amp;amp;hellip;&amp;amp;amp;hellip;&amp;amp;amp;hellip;&amp;amp;amp;hellip;&amp;amp;amp;hellip;&amp;amp;amp;hellip;&amp;amp;amp;hellip;.&amp;amp;amp;nbsp; 250 mg (375.000 U.I.)&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
Excipientes: Sacarosa, aspartamo (E951), sacarina s&amp;amp;amp;oacute;dica y esencia de pl&amp;amp;amp;aacute;tano.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;PROPIEDADES&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;La penicilina V pot&amp;amp;amp;aacute;sica es la sal pot&amp;amp;amp;aacute;sica de la fenoximetilpenicilina que presenta las propiedades de ser estable en medio &amp;amp;amp;aacute;cido y f&amp;amp;amp;aacute;cilmente absorbida despu&amp;amp;amp;eacute;s de su administraci&amp;amp;amp;oacute;n oral. Es bactericida y act&amp;amp;amp;uacute;a durante el per&amp;amp;amp;iacute;odo de multiplicaci&amp;amp;amp;oacute;n bacteriana, inhibiendo la bios&amp;amp;amp;iacute;ntesis del mucop&amp;amp;amp;eacute;ptido de la pared celular.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Las dosis usuales producen concentraciones terap&amp;amp;amp;eacute;uticas en diversos l&amp;amp;amp;iacute;quidos del organismo que fundamentan su utilizaci&amp;amp;amp;oacute;n en las indicaciones que se se&amp;amp;amp;ntilde;alan.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Se une a las prote&amp;amp;amp;iacute;nas plasm&amp;amp;amp;aacute;ticas en un 80%.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Se ha comprobado su actividad &amp;amp;amp;ldquo;in vitro&amp;amp;amp;rdquo; entre otros frente a los microorganismos siguientes:&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Staphylococcus sp. no productores de penicilinasa, streptocuccus sp. (grupos&amp;amp;amp;nbsp; A, C, G, H, L y M), diplocuccus neumoniae.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;INDICACIONES&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Infecciones producidas por g&amp;amp;amp;eacute;rmenes penicilin-sensibles tales como:&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Infecciones del tracto respiratorio:&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
- Amigdalitis, faringitis s&amp;amp;amp;eacute;ptica, otitis.&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
- Bronquitis,&amp;amp;amp;nbsp; bronconeumonia.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Infecciones moderadas de la piel y tejidos blandos:&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
- Escarlatina, erisipela, for&amp;amp;amp;uacute;nculos, abscesos.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Profilaxis de la fiebre reum&amp;amp;amp;aacute;tica y de endocarditis bacteriana.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;En odontolog&amp;amp;amp;iacute;a:&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
Flemones, estomatitis, gingivitis, profilaxis de infecciones en extracciones dentarias.&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
NOTA: La penicilina es el f&amp;amp;amp;aacute;rmaco de elecci&amp;amp;amp;oacute;n en el tratamiento y profilaxis de las infecciones estreptoc&amp;amp;amp;oacute;cicas, incluyendo la profilaxis de la fiebre reum&amp;amp;amp;aacute;tica.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;POSOLOG&amp;amp;amp;Iacute;A&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;La posolog&amp;amp;amp;iacute;a debe establecerse de acuerdo con la sensibilidad del germen causal y la gravedad de la infecci&amp;amp;amp;oacute;n, y debe ser ajustada de acuerdo con la respuesta cl&amp;amp;amp;iacute;nica del paciente.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Ni&amp;amp;amp;ntilde;os:&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
En general, 50 mg/kg de peso (75.000 U.I./kg) al d&amp;amp;amp;iacute;a repartidos en 2 a 3 tomas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Para el tratamiento de infecciones estreptoc&amp;amp;amp;oacute;cicas se recomienda:&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
De&amp;amp;amp;nbsp; 1 a 5 a&amp;amp;amp;ntilde;os: 1 sobre (250 mg) cada 8 horas o 2 sobres (500 mg) cada 12 horas, durante 10 d&amp;amp;amp;iacute;as.&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
De 6 a 12 a&amp;amp;amp;ntilde;os: 2 sobres (500 mg) cada 8 horas, durante 10 d&amp;amp;amp;iacute;as.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;En profilaxis de fiebre reum&amp;amp;amp;aacute;tica o endocarditis bacteriana: 1 sobre (250 mg) cada 12 horas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Ni&amp;amp;amp;ntilde;os mayores de 12 a&amp;amp;amp;ntilde;os: La dosis usual en adultos.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Adultos:&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
En infecciones estreptoc&amp;amp;amp;oacute;cicas y estafiloc&amp;amp;amp;oacute;cicas: 2 sobres (500 mg) cada 6-8 horas durante 10 d&amp;amp;amp;iacute;as. Gingivitis necr&amp;amp;amp;oacute;tica: 2 sobres (500 mg) cada 6-8 horas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;En profilaxis de fiebre reum&amp;amp;amp;aacute;tica o endocarditis bacteriana: 1-2 sobres (250-500 mg) cada&amp;amp;amp;nbsp; 12 horas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;En cualquier infecci&amp;amp;amp;oacute;n causada por estreptococo hemol&amp;amp;amp;iacute;tico se debe prolongar el tratamiento durante 10 d&amp;amp;amp;iacute;as como m&amp;amp;amp;iacute;nimo, para evitar la aparici&amp;amp;amp;oacute;n de fiebre reum&amp;amp;amp;aacute;tica aguda y glom&amp;amp;amp;eacute;rulonefritis.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;strong&amp;amp;amp;gt;NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACI&amp;amp;amp;Oacute;N.&amp;amp;amp;lt;/strong&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Verter el contenido del sobre en unos 20 ml de agua. Agitar hasta disoluci&amp;amp;amp;oacute;n completa.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Penilevel 250 mg puede administrarse con las comidas. No obstante, los niveles plasm&amp;amp;amp;aacute;ticos son ligeramente m&amp;amp;amp;aacute;s elevados cuando se administra en ayunas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;CONTRAINDICCIONES&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Pacientes con historial previo de hipersensibilidad a las penicilinas&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;PRECAUCIONES&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Debe administrarse con precauci&amp;amp;amp;oacute;n en pacientes al&amp;amp;amp;eacute;rgicos a cefalosporinas y en aquellos con historial al&amp;amp;amp;eacute;rgico anterior, fundamentalmente medicamentoso.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;La aparici&amp;amp;amp;oacute;n de cualquier tipo de manifestaci&amp;amp;amp;oacute;n al&amp;amp;amp;eacute;rgica supone la interrupci&amp;amp;amp;oacute;n del tratamiento.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;ADVERTENCIA&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;em&amp;amp;amp;gt;Advertencia sobre excipientes&amp;amp;amp;lt;/em&amp;amp;amp;gt;: &amp;amp;amp;ldquo;Este medicamento contiene como excipiente Aspartamo. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendr&amp;amp;amp;aacute;n en cuenta que cada sobre del mismo contiene 16,84 mg de fenilalanina.&amp;amp;amp;rdquo;.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;INTERACCIONES&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;No debe administrarse simult&amp;amp;amp;aacute;neamente con antibi&amp;amp;amp;oacute;ticos bacteriost&amp;amp;amp;aacute;ticos. El probenecid potencia su acci&amp;amp;amp;oacute;n al disminuir su secreci&amp;amp;amp;oacute;n tubular.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;EFECTOS SECUNDARIOS&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Pueden presentarse reacciones al&amp;amp;amp;eacute;rgicas como urticaria y erupciones eritematosas.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Asimismo, pueden producirse alteraciones gastrointestinales (n&amp;amp;amp;aacute;useas, v&amp;amp;amp;oacute;mitos, diarreas).&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Alteraciones hem&amp;amp;amp;aacute;ticas reversibles (anemia, trombocitopenia, leucopenia, trastornos de la coagulaci&amp;amp;amp;oacute;n).&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;INTOXICACI&amp;amp;amp;Oacute;N Y TRATAMIENTO&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;La toxicidad de Penilevel 250 mg es muy baja.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;En caso de aparici&amp;amp;amp;oacute;n de reacci&amp;amp;amp;oacute;n al&amp;amp;amp;eacute;rgica, se suspender&amp;amp;amp;aacute; el tratamiento y se administrar&amp;amp;amp;aacute; una terap&amp;amp;amp;eacute;utica espec&amp;amp;amp;iacute;fica (corticoides, antihistam&amp;amp;amp;iacute;nicos, oxigenoterapia, etc.).&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;En caso de sobredosis o ingesti&amp;amp;amp;oacute;n accidental, consultar al Servicio de Informaci&amp;amp;amp;oacute;n Toxicol&amp;amp;amp;oacute;gica. Tel&amp;amp;amp;eacute;fono 915 620 420.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;h4&amp;amp;amp;gt;PRESENTACIONES&amp;amp;amp;lt;/h4&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;Caja de 12 sobres de 250 mg.&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
Caja de 20 sobres de 250 mg.&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
Caja de 30 sobres de 250 mg.&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
Caja de 40 sobres de 250 mg.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;em&amp;amp;amp;gt;CON RECETA M&amp;amp;amp;Eacute;DICA&amp;amp;amp;lt;/em&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NI&amp;amp;amp;Ntilde;OS&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;LABORATORIOS ERN, S.A. Calle Pedro IV, 499, 08020 Barcelona&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/p&gt;</p>

Penilevel càpsules

Est-Penilevel 500mg-40 capsules

Penilevel càpsules de 500 mg Envasos amb 20 i 40 càpsules. Fenoximetilpenicilina...

Penilevel inyectable

_Penilevel fm

Benzilpenicil·lina sòdica. Antibiòtic injectable via intramuscular o intravenosa. Nivells...