Valors

Defensa de la propietat intel·lectual.

ValoresLaboratorios ERN, S.A. mantiene una posición clara en la defensa de la propiedad intelectual, lo que ha permitido en determinados momentos colaborar con empresas de primer nivel mundial para la fabricación, promoción y/o comercialización de medicamentos.

Laboratorios ERN, S.A manté una posició clara en la defensa de la propietat intel·lectual, el que ha permès en determinats moments col·laborar amb empreses de primer nivell mundial per a la fabricació, promoció i/o comercialització de medicaments.

Defensa del valor de la marca.

Laboratorios ERN, S.A creu en el valor de la marca com a garantia de responsabilitat davant del consumidor. Per aquest motiu la pràctica totalitat dels medicaments que es fabriquen i es comercialitzen es fan sota marca, buscant la diferenciació positiva en aspectes de qualitat i originalitat.

Compliment del “codi ètic” en la comercialització de productes.

Laboratorios ERN, S.A compleix amb el codi d’autoregulació de Farmaindústria. No s’ha tingut cap incidència en la Comissió creada a aquest efecte.

Compliment de normes de bona manufactura.

Laboratorios ERN, S.A compleix les normes de bona manufactura. Les inspeccions realitzades a les fàbriques mostren un alt compliment de normes, sense incidències destacables. En els darrers 5 anys no s’ha retirat del mercat cap medicament de Laboratorios ERN, S.A.

Barigraf

Nova adquisició de Laboratorios ERN, S.A.

RYM

Acció cicatritzant de ferides, úlceres i cremades.