00_pediatria

Laboratorios ERN en Pediatria

Històricament, l’èxit que Laboratorios ERN, S.A. ha aconseguit amb medicaments en l’àmbit pediàtric com l’ Apiretal, l’ha conduït a especialitzar-se en aquest segment de pacients i a proposar i aportar innovacions en aquest camp.

En l’actualitat, més de la meitat dels 15 milions de medicaments que comercialitza estan destinats als nens, convertint-se així en el laboratori farmacèutic amb medicaments que tenen major nombre de prescripcions per a nens fins a 4 anys, i el tercer per a nens fins a 11 anys.

Els medicaments destinats a nens són diferents dels destinats a adults doncs, per exemple, la quantitat a administrar a un nen no és una dosi fixa sinó que sol dependre del seu pes. Per tant, aquests medicaments pediàtrics han de tenir una sèrie de característiques que facilitin la seva presa i assegurin el compliment del tractament. Exemple d’això són: una bona palatabilitat (com es percep a la boca) per evitar el rebuig de l’infant o una forma farmacèutica líquida (per facilitar-ne deglució).

Igualment, convé que els medicaments pediàtrics incorporarin sistemes de dispensació que assegurin una correcta dosificació segons el pes del nen, per evitar problemes de infradosificació (donar menys quantitat i, per tant, fracàs terapèutic) o de sobredosificació (donar més quantitat i, per tant  toxicitat). Sempre que sigui possible, aquests medicaments s’han de presentar en formats adequats a la durada del tractament i amb sistemes de tancament de seguretat dels envasos per evitar accidents.

Exemples d’aquestes aportacions al medicament pediàtric serien:

Apiretal Solución oral de 30 ml incorpora un degotador com a sistema de dosificació especialment pensat per al nadó. També incorpora un tancament de seguretat per evitar accidents.

Xeringa oral graduada segons pes del nen: Mesura la dosi a administrar al nen en funció del seu pes (aquest és una dada que tots els pares saben). D’aquesta manera s’eviten problemes d’infradosificació (donar menys dosi, i per tant fracàs terapèutic) o de sobredosificació (donar més quantitat, i per tant toxicitat). Aquest sistema de dosificació és el primer, i per ara únic, que existeix a Espanya, incorporat als medicaments Apiretal i Apirofeno.

Citorsal, és un medicament destinat a la rehidratació. En el seu moment va ser el primer medicament d’aquesta categoria a aportar bon gust.

Metalgial, és el primer i únic metamizol en gotes que hi ha a Espanya, que permet dosificar segons el pes del nen, aportant un agradable sabor.

Barigraf

Nova adquisició de Laboratorios ERN, S.A.

RYM

Acció cicatritzant de ferides, úlceres i cremades.