Licensing in-Licensing out

El pla de creixement de Laboratorios ERN tant a nivell nacional com internacional és actualment un dels objectius prioritaris, sent el departament de Licensing in – Licensing out el responsable de negociar acords estratègics que permetin assolir aquest objectiu.

Aquests acords es basen fonamentalment en:

 • L’adquisició d’actius i registres farmacèutics.
 • Projectes d’acords estratègics
 • Licensing out: Internacionalització medicaments propis.

Adquisicions

Actius farmacèutics:

Laboratorios ERN busca acords amb altres companyies encaminades a l’adquisició d’actius farmacèutics comercialitzats a Espanya i que siguin coherents amb el propi vademècum.

Recents adquisicions d’actius han estat:

 • Barigraf: Medi de contrast radiològic de sulfat de bari. 
 • Astenolit. Prevenció  d’estats carencials de vitamines i aminoàcids.
 • Dolmen: Analgèsic amb àcid acetilsalicílic i codeïna.
 • Otogen: Anestèsic i antisèptic òtic.
 • Sanodin: Citoprotector i antiinflamatori tòpic.
 • Senioral: Alleujament temporal de la congestió nasal.

Licensing in:

Una altra via en la qual Laboratorios ERN, S.A. treballa és en l’adquisició de registres internacionals per llançar productes a Espanya.

Recents exemples de Licensing in han estat:

 • Metalgial: Primer i únici metamizol en gotes per administració pediàtrica a Espanya.
 • Apirofeno: Primer ibuprofèn pediàtric a Espanya que s’administra amb una xeringa oral graduada segons el pes del nen, per a evitar riscos d’infra– o sobredosificació.

Acords estratègics de promoció

Des del’any 1996 Laboratorios ERN, S.A. ha buscat acords amb diverses companyies per a la promoció de productes que, pel seu perfil, s’adaptin perfectament al target de metges amb el que treballa el laboratori, especialment Pediatria i Atenció Primària. Els resultats evidencien la capacitat de promoció per a tercers.

Exemples d’aquests acords són:

 • Des de l’any 1996, i a través de IONFARMA S.L. unipersonal, es va iniciar la comercialització i promoció de la línia de productes OTC CAPITAL PHARMA y PHARMA OTC S.L.
 • Entre abril del 2003 i octubre del 2007 es va arribar a un acord amb Astra Zeneca Farmacéutica Spain S.A. per a la promoció a Espanya de Terbasmin Turbuhaler.
 • Entre l’any 2008 i el 2010 ses va negociar una col·laboració amb NOVARTIS CONSUMER HEALTH, actualment NESTLÉ CONSUMER HEALTH,  per a la promoció en visita mèdica de la línia de complements nutricionals MERITENE y MERITENE JUNIOR.
 • Des de l’any 2008 i fins a finals de 2014 es va comercialitzar i promocionar la línia de cosmètica y cura de la pell NEUSC, mitjançant IONFARMA S.L. unipersonal.

Internacionalització

Laboratorios ERN, S.A. disposa d’un ampli portfoli de productes propis i ofereix l’oportunitat d’arribar a l’acord per fer registres a nivell internacional.

Un exemple de licensing out és Apiretal:

Hi ha un ambiciós projecte europeu que té l’objectiu de realitzar l’expansió europea d’Apiretal amb un nou registre d’especialitat farmacèutica sota la marca comunitària APIREDOL en diversos Estats Membres implicats: França, Alemanya, Itàlia, Portugal, Polònia, República Txeca i Eslovàquia. Per això s’ha preparat un expedient en format CTD actualitzat segons les últimes Directives i Guidelines europees en vigor. Actualment ja s’està comercialitzant a Polònia sota la marca Pedicetamol.

Barigraf

Nova adquisició de Laboratorios ERN, S.A.

RYM

Acció cicatritzant de ferides, úlceres i cremades.

Enllaços d'interès