Fabricació a tercers

Laboratorios ERN, S.A. té una clara vocació de fabricant, de manera que elabora en les seves instal·lacions la majoria de productes propis, així com productes per a tercers.

Durant els darrers anys, Laboratorios ERN, S.A. ha invertit en instal·lacions i maquinària per obtenir millor qualitat, rendiment i cost en les seves produccions i poder oferir capacitat productiva sobrant als seus clients amb la qualitat necessària.

Laboratorios ERN, S.A. disposa de dues plantes de fabricació, la primera està ubicada a Barcelona, on es fabriquen els productes líquids i aerosols, i la segona és una nova planta ubicada a Barberà del Vallès, on fabriquen els productes sòlids.

A més, es disposa d’un centre logístic d’emmagatzematge i distribució situat a Sant Andreu de la Barca en el qual, a més de realitzar l’emmagatzematge i distribució dels productes propis, també es realitza l’emmagatzematge i la distribució de productes a tercers.

Fabricació de productes líquids

Es realitza a la planta farmacèutica de Barcelona situada al carrer de Perú que disposa d’instal·lacions autoritzades per fabricar medicaments líquids d’ús intern i extern no estèrils.

En aquesta planta, es fabriquen més de 25 referències, que suposen prop de 8 milions d’unitats, 6 milions de producció interna i 2 milions de producció a tercers.

Dins d’aquestes fabricacions, es realitzen solucions, suspensions i aerosols. Per això es disposa d’un total de 5.800 m2, disposant entre altres d’àrees separades d’emmagatzematge, mostreig, pesades, elaboració, condicionament primari i secundari i laboratori de control de qualitat.

Fabricació de productes sòlids i semi-sòlids

Es realitza a la nova planta farmacèutica de Barberà del Vallès, autoritzada per l’AEMPS el novembre de 2011 per a la fabricació de càpsules dures, comprimits, granulats,pols, pastes, cremes i gels, envasats en flascons o sobres.

Aquesta planta disposa, així mateix, d’àrees construïdes fora d’ús que podrien albergar la fabricació d’altres formes farmacèutiques i de solar disponible per a ampliació de fàbrica, si fos necessari.

En aquesta planta, es fabriquen més de 35 referències. Aproximadament 3 milions d’unitats, 2,6 milions de producció interna i 0,4 milions de producció a tercers. Es disposa de 6.500 m2 en ús, incloent àrees separades de magatzem, mostreig, pesades, elaboració, condicionat primari i secundari i laboratori de control de qualitat.

També es disposa de cambres climàtiques per a realitzar estudis d’estabilitat en normes ICH.

Magatzem de distribució

Es troba situat a Sant Andreu de la Barca, a 15 km de Barcelona, en una instal·lació de 5.800 m2 en ús i amb possibilitat de doblar la seva capacitat d’emmagatzematge i expedició.

Aquest magatzem està dotat amb un sistema informàtic de gestió de magatzems connexionat amb l’ERP de l’empresa (SAP), per oferir una gestió i traçabilitat completa.

Actualment es disposa 3.740 ubicacions amb més de 350 referències en ús, amb una expedició anual de més de 14 milions d’unitats.

Barigraf

Nova adquisició de Laboratorios ERN, S.A.

RYM

Acció cicatritzant de ferides, úlceres i cremades.